Ông Võ Quang Mười Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1964 (Giáp Thìn)

Vợ là bà Nguyễn Thị Phước

Cha là ông Võ Quang Song (tự Toàn) Mẹ là bà Nguyễn Thị Nhiều

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 3, Chi 3 Là trai út của Ông bà Toàn (Võ Quang Song) Sinh 1964 (Giáp Thìn) Di cư

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com