Ông Võ Quang Tao Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Có 2 đời vợ là bà Trần Thị Hương và Lê Thị Kim Anh

Cha là ông Võ Quang Lữ (tự Trinh) Mẹ là bà Nguyễn Thị Thiên

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 3, Chi 3 Là trai trưởng của Ông bà Tô (Võ Trinh) Sinh Di cư sang Mỹ ngày Miền Nam giải phóng

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com