Ông Võ Quang Thành Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1956 (Bính Thân)

Vợ là bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên

Cha là ông Võ Quang Lữ (tự Trinh) Mẹ là bà Nguyễn Thị Thiên

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 3, Chi 3 Là trai thứ của Ông bà Tô (Võ Trinh)

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com