Ông Võ Quang Trung Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Vợ là bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Cha là ông Võ Quang Lữ (tự Trinh) Mẹ là bà Nguyễn Thị Thiên

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 3, Chi 3 Là trai út của Ông bà Tô (Võ Trinh)

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com