Ông Võ Văn Ngoạn Đời thứ V - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Cha là ông Võ Doãn (Đời thứ IV, Phái 1, Chi 3) Mẹ là bà

Thông tin khác

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com