Ông Võ Quang Ngân (tự Khương) Đời thứ V - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Vợ là bà Nguyễn Thị Phượng

Cha là ông Võ Kiệm (đời thứ IV, Phái III, Chi 1) Mẹ là bà Ngô Thị Huy

Có 1 người con là

Thông tin khác

Thuộc đời thứ V, tộc Võ, Phái 3, Chi 1. Là trai út của Ông Võ Kiệm và Bà Hồ Thị Huy. Giỗ : ngày 14/12 âm lịch. Mộ tại xã Điện Phong.

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com