Ông Võ Trọng Khanh Đời thứ IX - Phái thứ 1 - Chi thứ 3


Sinh năm : 1972 (Nhâm Tý)

Cha là ông Võ Văn Hiếu Mẹ là bà

Có 1 người con là

Thông tin khác

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com