Ông Võ Quang Nghi Đời thứ V - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Vợ là bà Đỗ Thị Hữu

Cha là ông Võ Lể (Đời thứ IV, Phái 3, Chi 2) Mẹ là bà Phạm Thị Tài

Có 3 người con là

Thông tin khác

Thuộc đời thứ V, tộc Võ, Phái 3, Chi 2. Là trai trưởng của Ông Võ Lễ và Bà Phạm Thị Tài. Giỗ : ngày 19/03 âm lịch. Mộ tại xã Điện Phong.

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com