Ông Võ Hạnh (Đời thứ II) Đời thứ II - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Vợ là bà Võ Thị Liêm

Cha là ông Võ Xuân (Tiền HIền, Đời thứ I) Mẹ là bà Lê Thị Quế

Có 5 người con là

Thông tin khác

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com