Ông Võ Quang Thoại Đời thứ V - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Vợ là bà Huỳnh Thị Sàng

Cha là ông Võ Lưu (Đời thứ IV, Phái III, Chi 3) Mẹ là bà Hồ Thị Viên

Có 3 người con là

Thông tin khác

Thuộc đời thứ V, tộc Võ, Phái 3, Chi 3. Là trai trưởng của Ông Võ Lưu và Bà Hồ Thị Viên. Giỗ : ngày 08/09 âm lịch. Mộ tại xã Điện Phong.

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com