Ông Võ Quang Nghêu (tự Thuật) Đời thứ V - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Vợ là bà Huỳnh Thị Loan

Cha là ông Võ Lưu (Đời thứ IV, Phái III, Chi 3) Mẹ là bà Hồ Thị Viên

Thông tin khác

Thuộc đời thứ V, tộc Võ, Phái 3, Chi 3. Là trai trưởng của Ông Võ Lưu và Bà Hồ Thị Viên. Giỗ : ngày 15/10 âm lịch. Mộ chôn tại tỉnh Bình Định (vô tự).

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com