Ông Võ Quang Trạch Đời thứ V - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1866 (Bính Dần)

Vợ là bà Nguyễn Thị Xử

Cha là ông Võ Lưu (Đời thứ IV, Phái III, Chi 3) Mẹ là bà Hồ Thị Viên

Có 3 người con là

Thông tin khác

Thuộc đời thứ V, tộc Võ, Phái 3, Chi 3. Là con út của Ông Võ Lưu và Bà Hồ Thị Viên. Sinh 1866 Bính Dần, mất 1907 Đinh Mùi. HD 42T. Giỗ: ngày 06/02 Âm Lịch. Mộ bị thất lạc do B52 của Mỹ gây ra năm 1968.

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com