Ông Võ Văn Tồn Đời thứ VI - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Vợ là bà Võ Thị Hồ

Cha là ông Võ Văn Đinh Mẹ là bà Nguyễn Thị Kỳ

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VI, tộc Võ, Phái 1, Chi 3. Là trai thứ của Ông Võ Văn Đinh và Bà Nguyễn Thị Kỳ.

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com