Ông Võ Văn Tịnh (tự Thủ Vân) Đời thứ VI - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1882 (Nhâm Ngọ)

Vợ là bà Trương Thị Lư

Cha là ông Võ Văn Công Mẹ là bà Huỳnh Thị Bếp

Có 5 người con là

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VI, tộc Võ, Phái 1, Chi 3. Là trai trưởng của Ông Võ Văn Công và Bà Huỳnh Thị Bếp. Sinh 1882 Nhâm Ngọ, mất 1954 Giáp Ngọ, thọ 73T. Giỗ : ngày 16/01 âm lịch. Mộ tại xã Điện Phong.

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com