Ông Võ Văn Thạch Đời thứ VI - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Vợ là bà Nguyễn Thị Hướng

Cha là ông Võ Văn Gia (tự Thanh) Mẹ là bà Chung Thị Đặt

Có 2 người con là

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VI, tộc Võ, Phái 1, Chi 3. Là trai thứ của Ông Võ Văn Gia và Bà Chung Thị Đặt. Giỗ : ngày 14/03 âm lịch. Mộ tại xã Điện Phong.

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com