Ông Võ Văn Can Đời thứ VI - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Vợ là bà Trương Thị Tình

Cha là ông Võ Văn Gia (tự Thanh) Mẹ là bà Chung Thị Đặt

Có 1 người con là

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VI, tộc Võ, Phái 1, Chi 3. Là trai út của Ông Võ Văn Gia và Bà Chung Thị Đặt. Mộ tại xã Điện Phong.

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com