Ông Võ Quang Quới (tự Hiển) Đời thứ VI - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1870 (Canh Ngọ)

Vợ là bà Trương Thị Khái

Cha là ông Võ Quang Phú (tự Lộc) Mẹ là bà Hồ Thị Bếp

Có 6 người con là

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VI, tộc Võ, Phái 3, Chi 1. Là trai trưởng của Ông Võ Quang Phú và Bà Hồ Thị Bếp. Sinh : 1870 Mất : 1917 HD : 48 tuổi Giỗ : ngày 18/01 âm lịch. Mộ tại xã Điện Phong.

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com