Ông Võ Quang Tình (tự Thủ Hượt) Đời thứ VI - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1876 (Bính Tý)

Vợ là bà Trương Thị Hoạch

Cha là ông Võ Quang Phú (tự Lộc) Mẹ là bà Hồ Thị Bếp

Có 1 người con là

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VI, tộc Võ, Phái 3, Chi 1. Là trai thứ của Ông Võ Quang Phú và Bà Hồ Thị Bếp. Sinh : 1876 (Ước tính). Giỗ : ngày 17/04 âm lịch. Mộ đã cải táng tại nghĩa trang Tộc Võ Điện Phong.

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com