Ông Võ Quang Quáng (tự Hương Đề) Đời thứ VI - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Vợ là bà Phan Thị Hương

Cha là ông Võ Quang Ngân (tự Khương) Mẹ là bà Nguyễn Thị Phượng

Có 3 người con là

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VI, tộc Võ, Phái 3, Chi 1. Là trai trưởng của Ông Võ Quang Ngân và Bà Nguyễn Thị Phượng. Giỗ : ngày 13/03 âm lịch. Mộ xã Điện Phong.

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com