Ông Võ Quang Hợi Đời thứ VI - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1863 (Quý Hợi)

Vợ là bà Huỳnh Thị Xử

Cha là ông Võ Quang Nghi Mẹ là bà Đỗ Thị Hữu

Có 1 người con là

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VI, tộc Võ, Phái 3, Chi 2. Là trai trưởng của Ông Võ Quang Nghi và Bà Đỗ Thị Hữu. Sinh 1863 (Quý Hợi) chết vào khoản 1935 thọ 73T. Giỗ : ngày 24/10 âm lịch. Mộ cải táng về nghĩa địa tộc Võ Điện Phong.

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com