Ông Võ Quang Sữu (tự Tiếng) Đời thứ VI - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1865 (Ất Sửu)

Vợ là bà Hồ Thị Sạng

Cha là ông Võ Quang Nghi Mẹ là bà Đỗ Thị Hữu

Có 2 người con là

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VI, tộc Võ, Phái 3, Chi 2. Là trai thứ của Ông Võ Quang Nghi và Bà Đỗ Thị Hữu. Sinh 1865 (Ất Sửu) chết 1889 (Kỷ Sửu) HD 25T. Giỗ : ngày 17/09 âm lịch. Mộ xã Điện Phong.

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com