Ông Võ Quang Thìn Đời thứ VI - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1868 (Mậu Thìn)

Vợ là bà Nguyễn Thị Thìn

Cha là ông Võ Quang Nghi Mẹ là bà Đỗ Thị Hữu

Có 1 người con là

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VI, tộc Võ, Phái 3, Chi 2. Là trai thứ của Ông Võ Quang Nghi và Bà Đỗ Thị Hữu. Sinh 1868 (Mậu Thìn) chết 1928 thọ 61T. Giỗ : ngày 14/01 âm lịch. Mộ bị thất lạc trong chiến tranh.

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com