Ông Võ Quang Tỵ (tự Ngọc) Đời thứ VI - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1881 (Tân Tỵ)

Vợ là bà Trần Thị Hân

Cha là ông Võ Quang Thoại Mẹ là bà Huỳnh Thị Sảnh

Có 2 người con là

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VI, tộc Võ, Phái 3, Chi 3. Là trai trưởng của Ông Võ Quang Thoại và Bà Huỳnh Thị Sành. Sinh 1881 (Tân Tỵ) chết 1956 (Bình Thân) Thọ 76T. Giỗ : ngày 17/01 âm lịch. Mộ tại xã Điện Phong.

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com