Ông Võ Quang Trách Đời thứ VI - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1883 (Quý Mùi)

Vợ là bà Huỳnh Thị An

Cha là ông Võ Quang Thoại Mẹ là bà Huỳnh Thị Sảnh

Có 2 người con là

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VI, tộc Võ, Phái 3, Chi 3. Là trai thứ của Ông Võ Quang Thoại và Bà Huỳnh Thị Sành. Sinh 1883 (Quý Mùi).

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com