Ông Võ Đằng (Đời thứ III, Phài 2) Đời thứ III - Phái thứ 2 - Chi thứ 0


Vợ là bà Hồ Thị Trường

Cha là ông Võ Hạnh (Đời thứ II) Mẹ là bà Võ Thị Liêm

Thông tin khác

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com