Ông Võ Quang Thang (tự Chước) Đời thứ VI - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1892 (Nhâm Thìn)

Vợ là bà Nguyễn Thị Lổn

Cha là ông Võ Quang Trạch Mẹ là bà Nguyễn Thị Xử

Có 2 người con là

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VI, tộc Võ, Phái 3, Chi 3 Là trai thứ của Ông Võ Quang Trạch và Bà Nguyễn Thị Xử Sinh 1892 (Nhâm Thìn), mất 1979 (Kỷ Mùi), thọ 88T Giỗ : 01/06 âm lịch An nghĩ tại chùa Vĩnh Nghiêm TP. Hồ Chí Minh (thiêu cốt)

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com