Ông Võ Văn Dư (tự Phát) Đời thứ VII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1899 (Kỷ Hợi)

Vợ là bà Nguyễn Thị Bện

Cha là ông Võ Văn Hiến (tự Thủ Tiến) Mẹ là bà Ngô Thị Túy

Có 2 người con là

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VII, tộc Võ, Phái 1, Chi 3 Là trai thứ của Ông Võ Văn Hiến và Bà Ngô Thị Túy Sinh năm 1899 (Kỷ Hợi) chết 1948 Giỗ : 30/09 âm lịch Mộ : tại xã Điện Phong

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com