Ông Võ Văn Tung (tự Thuần) Đời thứ VII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1914 (Giáp Dần)

Vợ là bà Hồ Thị Đính

Cha là ông Võ Văn Hiến (tự Thủ Tiến) Mẹ là bà Ngô Thị Túy

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VII, tộc Võ, Phái 1, Chi 3 Là trai út của Ông Võ Văn Hiến và Bà Ngô Thị Túy Sinh năm 1914 Giáp Dần, chết 16/12/1968 (27/10 Mậu Thân) HD 55T Mộ : tại Cẩm Hà Hội An

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com