Ông Võ Văn Vinh Đời thứ VII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1908 (Mậu Thân)

Có 2 đời vợ là bà Tăng Thị Ninh và Dương Thị Đồng

Cha là ông Võ Văn Tịnh (tự Thủ Vân) Mẹ là bà Trương Thị Lư

Có 1 người con là

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VII, tộc Võ, Phái 1, Chi 3 Là trai trưởng của Ông Võ Văn Tịnh và Bà Trương Thị Lự Sinh năm 1908 (Mậu Thân) chết 1948 (Mậu Tý) HD 41T Giỗ : 01/01 âm lịch Mộ : tại xã Điện Phong

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com