Ông Võ Văn Tưởng (tự Quảng) Đời thứ VII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1913 (Quý Sửu)

Vợ là bà Nguyễn Thị Tuyên

Cha là ông Võ Văn Tịnh (tự Thủ Vân) Mẹ là bà Trương Thị Lự

Có 1 người con là

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VII, tộc Võ, Phái 1, Chi 3 Là trai thứ của Ông Võ Văn Tịnh và Bà Trương Thị Lự Sinh năm 1913 (Quý Sửu) chết 22/04/1963 (29/03 Quý Mão) HD 51T Mộ : tại xã Điện Phong

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com