Ông Võ Huy (Đời thứ III, Phái 3) Đời thứ III - Phái thứ 3 - Chi thứ 0


Vợ là bà Nguyễn Thị Ban

Cha là ông Võ Hạnh (Đời thứ II) Mẹ là bà Võ Thị Liêm

Có 4 người con là

Thông tin khác

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com