Ông Võ Văn Tôn Đời thứ VII - Phái thứ 1 - Chi thứ 3


Sinh năm : 1925 (Ất Sửu)

Mất năm : 2000 (Canh Thìn) Nơi an táng : Gò Dưa Thủ Đức

Vợ là bà Trịnh Thị Phước

Nơi ở hiện tại : Di cư vào Sài Gòn từ 1975

Cha là ông Võ Văn Tịnh (tự Thủ Vân) Mẹ là bà Trương Thị Lự

Có 1 người con là

Thông tin khác

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com