Ông Võ Văn Tạ Đời thứ VII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1927 (Đinh Mão)

Vợ là bà Phan Thị Chất

Cha là ông Võ Văn Tịnh (tự Thủ Vân) Mẹ là bà Trương Thị Lự

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VII, tộc Võ, Phái 1, Chi 3 Là trai út của Ông Võ Văn Tịnh và Bà Trương Thị Lự Sinh năm 1927 (Đinh Mão) chết 1977 (05/10 Đinh Tỵ) – HD 51T Di cư vào Sài Gòn từ 1975 Mộ : tại Gò Dưa Thủ Đức

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com