Ông Võ Văn Cước Đời thứ VII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1902 (Nhâm Dần)

Có 2 đời vợ là bà Trương Thị Phiến và Nguyễn Thị Thứ

Cha là ông Võ Văn Thạch Mẹ là bà Nguyễn Thị Hướng

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VII, tộc Võ, Phái 1, Chi 3. Là trai thứ của Ông Võ Văn Thạch và Bà Nguyễn Thị Hướng. Sinh năm 1902 (Nhâm Dần), chết 10/01/1998 (12/12 Đinh Sửu) thọ 97T Mộ : tại xã nghĩa địa Điện Phong Điện Bàn.

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com