Ông Võ Văn Cường (tự Tri) Đời thứ VII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1916 (Bính Thìn)

Vợ là bà Đoàn Thị Phi

Cha là ông Võ Văn Can Mẹ là bà Trương Thị Tình

Có 1 người con là

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VII, tộc Võ, Phái 1, Chi 3 Là trai trường của Ông Võ Văn Cang và Bà Trương Thị Tình Sinh năm 1916, mất 1947 Mộ : tại xã Tam Lộc huyện Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com