Ông Võ Quang Thới (tự Hoành) Đời thứ VII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1893 (Quý Tỵ)

Có 2 đời vợ là bà Đoàn Thị Điền và Đoàn Thị Thu

Cha là ông Võ Quang Quới (tự Hiển) Mẹ là bà Trương Thị Khái

Có 2 người con là

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VII, tộc Võ, Phái 3, Chi 1 Là trai trưởng của Ông Võ Quang Quới và Bà Trương Thị Khái Sinh năm 1893 (Quý Tỵ) chết 1970 (Canh Tuất), thọ 78T Giỗ ngày 26/04 âm lịch Mộ : tại làng Hòa Cầm, Hòa Vang

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com