Ông Võ Quang Thích (tự Võ Hoàng) Đời thứ VII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1901 (Tân Sửu)

Vợ là bà Nguyễn Thị Sâm

Cha là ông Võ Quang Quới (tự Hiển) Mẹ là bà Trương Thị Khái

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VII, tộc Võ, Phái 3, Chi 1 Là trai thứ của Ông Võ Quang Quới và Bà Trương Thị Khái Sinh năm 1901 (Tân Sửu), chết 03/12/1993 (20/10 Quý Dậu) thọ 94T Mộ : tại nghĩa trang Gò Dưa Thủ Đức

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com