Ông Võ Quang Chí (tự Xã Khiêm) Đời thứ VII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1903 (Quý Mão)

Có 3 đời vợ là bà Hồ Thị Giải , Đỗ Thị Tân và Mai Thị Nguyên

Cha là ông Võ Quang Quới (tự Hiển) Mẹ là bà Trương Thị Khái

Có 3 người con là

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VII, tộc Võ, Phái 3, Chi 1 Là trai thứ của Ông Võ Quang Quới và Bà Trương Thị Khái Sinh năm 1903 Quý Mão, chết 1983 (14/02 Quý Hợi) thọ 81T Mộ : an nghỉ tại xã Điện Phong, Điện Bàn.

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com