Ông Võ Quang Ninh (tự Võ Châu) Đời thứ VII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1907 (Đinh Mùi)

Vợ là bà Dương Thị Thi

Cha là ông Võ Quang Quới (tự Hiển) Mẹ là bà Trương Thị Khái

Có 1 người con là

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VII, tộc Võ, Phái 3, Chi 1 Là trai thứ của Ông Võ Quang Quới và Bà Trương Thị Khái Sinh năm 1907 (Đinh Mùi), chết 09/10/1992 (14/09 Nhâm Thân) thọ 86T Mộ : tại Gò Dưa Thủ Đức

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com