Ông Võ Quang Hý (tự Toản) Đời thứ VII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1909 (Kỷ Dậu)

Vợ là bà Tào Thị Pháp

Cha là ông Võ Quang Bửu (tự Điển) Mẹ là bà Lê Thị Hoàng

Có 1 người con là

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VII, tộc Võ, Phái 3, Chi 1 Là trai út của Ông Võ Quang Bửu và Bà Lê Thị Hoàng Sinh năm 1909 (Kỷ Dậu), chết 1934 (Giáp Tuất) HD 26T Mộ cải táng tại nghĩa trang Tộc Võ Điện Phong

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com