Ông Võ Quang Đỉnh Đời thứ VII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1905 (Ất Tỵ)

Vợ là bà Nguyễn Thị Tiền

Cha là ông Võ Quang Tình (tự Thủ Hượt) Mẹ là bà Trương Thị Hoạch

Có 1 người con là

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VII, tộc Võ, Phái 3, Chi 1 Là trai trưởng của Ông Võ Quang Tình và Bà Trương Thị Hoạch Sinh năm 1905 (Ất Tỵ), chết vào khoảng năm 1934 hoặc 1935 Mộ cải táng tại nghĩa trang Tộc Võ Điện Phong

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com