Ông Võ Quang Thể (tự Xã Đương) Đời thứ VII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1906 (Bính Ngọ)

Vợ là bà Nguyễn Thị Chợ

Cha là ông Võ Quang Nghĩa (tự Cảnh) Mẹ là bà Trần Thị Khả

Có 3 người con là

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VII, tộc Võ, Phái 3, Chi 1 Là trai út của Ông Võ Quang Nghĩa và Bà Trần Thị Khả Sinh năm 1906 Bính Ngọ, chết 1985 (Ất Sửu) thọ 80T Mộ : an nghĩ tại xã Điện Phong, Điện Bàn

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com