Ông Võ Quang Phụng (Hương Tựu) Đời thứ VII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1913 (Quý Sửu)

Vợ là bà Nguyễn Thị Đào

Cha là ông Võ Quang Đó (tự Khuê) Mẹ là bà Hồ Thị Đẳng

Có 1 người con là

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VII, tộc Võ, Phái 3, Chi 1 Là trai trưởng của Ông Võ Quang Đó và Bà Hồ Thị Đẳng Sinh năm 1913 (Quý Sửu), chết 20/07/1947 (03/06 Đinh Hợi) Mộ : tại Trảng Chuổi huyện Quế Sơn, đã cải táng về nghĩa trang Tộc Điện Phong

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com