Ông Võ Quang Cẩm Đời thứ VII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1919 (Kỷ Mùi)

Vợ là bà Ngô Thị Nguyên

Cha là ông Võ Quang Đó (tự Khuê) Mẹ là bà Hồ Thị Đằng

Có 2 người con là

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VII, tộc Võ, Phái 3, Chi 1 Là trai thứ của Ông Hương Phụng Sinh năm 1919 Kỷ Mùi. Chết 13/5/2000 (10/4 Canh Thìn). Thọ 82T Di cư vào Sài Gòn từ tháng 08/1965 Mộ : tại Gò Dưa Thủ Đức

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com