Ông Võ Quang Trước(tự Tùng) Đời thứ VII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1921 (Tân Dậu)

Cha là ông Võ Quang Đó (tự Khuê) Mẹ là bà Hồ Thị Đằng

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VII, tộc Võ, Phái 3, Chi 1 Là trai thứ của Ông Hương Phụng Sinh năm 1921 Tân Dậu Di cư vào Dương Hòa Tam Quan Bình Định

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com