Ông Võ Quang Triết (tự Hồng) Đời thứ VII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1930 (Canh Ngọ)

Vợ là bà Trương Thị Hồng

Cha là ông Võ Quang Đó (tự Khuê) Mẹ là bà Hồ Thị Đằng

Có 2 người con là

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VII, tộc Võ, Phái 3, Chi 1 Là trai thứ của Ông, Bà Hương Phụng Sinh năm 1930 Canh Ngọ. Tham gia Cách Mạng 1947. Đi bộ đội từ 1950 đến năm 1975 Đảng viên CSVN tháng 2/1981. Huân chương kháng chiến hạng nhất, huân chương chiến công hạng nhất, Huân chương giải phóng I, II, III, Huân chương chiến thắng I, II, III. Phần mộ đặt tại Nghĩa Trang thành phố HCM.

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com