Ông Võ Tấn (Đời thứ IV, Phái 1,Chi 2) Đời thứ IV - Phái thứ 1 - Chi thứ 2


Vợ là bà Trương Thị Lợi

Cha là ông Võ Ngữ (Đời thứ III, Phái 1) Mẹ là bà Hồ thị Ý

Có 1 người con là

Thông tin khác

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com