Ông Võ Quang Vũ (tự Thám) Đời thứ VII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1932 (Nhâm Thân)

Vợ là bà Võ Thị Hiến

Cha là ông Võ Quang Đó (tự Khuê) Mẹ là bà Hồ Thị Đằng

Có 5 người con là

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VII, tộc Võ, Phái 3, Chi 1 Là trai thứ của Ông, Bà Hương Phụng Sinh năm 1932 (Nhâm Thân) chết 1977 (23/3 Đinh Tỵ) Di cư vào Sài Gòn từ năm 1964 Mộ : Nghĩa trang Gò Dưa Thủ Đức.

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com