Ông Võ Quang Vạt Đời thứ VII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Vợ là bà Nguyễn Thị Trợ

Cha là ông Võ Quang Quáng (tự Hương Đề) Mẹ là bà Phan Thị Hương

Có 2 người con là

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VII, tộc Võ, Phái 3, Chi 1. Là trai thứ của Ông, Bà Hương Đề.

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com