Ông Võ Quang Hùng Đời thứ VII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1954 (Giáp Ngọ)

Cha là ông Võ Quang Quáng (tự Hương Đề) Mẹ là bà Phan Thị Hương

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VII, tộc Võ, Phái 3, Chi 1 Là trai thứ của Ông, Bà Hương Đề. Sinh : Sau ngày hòa bình 1954 tập kết ra Miền Bắc, và có làm công nhân nhà máy thuốc lá Thăng Long ở Hà Nội. Từ đó đến nay không có liên hệ gì với Tộc.

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com